Wersja online,

Wydania cyfrowe gazety-fotograficznej.org jest zawsze traktowane przez redakcję jako tzw. mniejsze zło. Wydania te pojawiają się na stronie internetowej dopiero po wyczerpaniu się nakładu klasycznego — papierowego. W praktyce w wersji cyfrowej dostępne są jedynie numery archiwalne.

Przygotowywane są wersje ebookowe. Wersje te gazety-fotograficznej będą oczywiście również bezpłatne.